coverfitness

Traganje za zdravljem

facebook-share twitter-share pinterest-share

Traganje za zdravljem

Vibraciona medicina - isceljujući talasi za celokupno ljudsko biće

Energija se ne može stvoriti ili uništiti. Sve je energija. Energija sledi nameru-  misao.

Misao postaje vera. Vera postaje stvarnost, a manifestuje se kao Sudbina.


Poimanje da se oficijelna medicina ljudskom patnjom bavi samo na biomolekularnom nivou - a i to samo parcijalno, budući da je preko svojih mnogobrojnih (sub)specijalizacija usredsređena tek na delove organizma - a da se metode Tradicionalne, odnosno Holističke medicine bave ljudskim bićem u celini, dovelo je do prihvatanja pojma Alternativna medicina. Ovaj pojam je podrazumevao medicinski pluralizam, odnosno činjenicu da ne postoji samo jedna medicina nego da postoje najmanje dve medicine zasnovane na dve različite paradigme, oficijelna medicina zasnovana na kartezijanskoj i alternativna medicina zasnovana na holografskoj paradigmi.


Alternativne medicine svrstane su pod dva nova naziva. Jedan je bio Komplementarna, a drugi Integrativna medicina. Komplementarna medicina podrazumevala je da su metode Alternativne medicine samo dopuna onoj pravoj i glavnoj - oficijelnoj medicini. Nazivom Integrativna medicina, pak, naglašavano je da postoji samo jedna jedina medicina, s tim što se podrazumevalo da, u okvirima te jedne medicine, ona oficijelna, kao važnija (a zapravo samo statusno jača) - ima glavnu reč.

Na ovo, terapeuti alternativne medicine odgovorili su nazivom Vibraciona medicina. Ovaj naziv je naglašavao zasnovanost Alternativne medicine na holografskoj paradigmi u okviru koje se, između ostalog, prevazilaze dihotomije između duha i tela, kao i između energije i materije s obzirom da se čovek (kao, uostalom, i drugi entiteti i fenomeni) posmatra kao vibracioni entitet, odnosno entitet sačinjen od čitavoga spektra multidimenzionalnih vibracionih polja, od onih „zgusnutih“ (u vidu raznih tkiva) preko onih izuzetne suptilnosti (kao što su misli i osećanja), pa do onih koji se mogu samo naslutiti.. kaže profesor dr Vuk Stambolović,


U vibracioni kontekst uklapaju se praktično sve metode Tradicionalne, Holističke, odnosno Alternativne medicine, od onih drevnih kao što je Ajurveda, pa do onih skorašnjih, utemeljenih u novim tehnologijama.Samoisceljenje - metoda za budućnost


Među ovim potonjim, kao svojevrstan pristup ublažavanju ljudske patnje i unapređenju zdravlja ističu se vibracioni predajnici inženjera Čedomira Mraza. Za vibracione predajnike ing. Mraza bi se moglo da kaže da emituju specifične isceljujuće vibracije, počevši od onih koje su, kao prirodnu frekvencu planete Zemlje, poznavali drevni iscelitelji (a danas su poznate kao Šumanova rezonanca) pa do onih koje su vezane za istraživanja Nikole Tesle i njegovih sledbenika. Ovi vibracioni predajnici su u punoj meri saobraženi čoveku kao biću odnosa. U tom smislu, oni nisu usredsređeni na pojedina tkiva ili organe kao što se to čini u okvirima oficijelne medicine gde se ljudsko biće tumači i tretira redukcionistički, kao složen biološki mehanizam čiji se razni delovi povremeno kvare pa ih je potrebno “podmazati”, “podupreti”, “zakrpiti”, ili “ zameniti”. Umesto toga, oni komuniciraju sa ljudskim bićem u celini, komuniciraju zapravo kao specifičan vibracioni sistem sa korisnikom kao drugim vibracionim sistemom koji nije samo specifičan nego je jedinstven i neponovljiv. Dakako, čovek je u stalnoj komunikaciji sa bezbrojem drugih vibracionih sistema (i onih “žive”, a i onih “nežive” prirode) koji na njega deluju u smislu unapređenja, ali i u smislu narušavanja zdravlja Pri tom, ove vibracije ne deluju tako što, po principu oficijelne medicine, preko leka ili preko neke intervencije, preuzimaju kontrolu nad korisnikom. Njihovo blagotvorno dejstvo je zasnovano na principu podrške. Naime, korisnik vibracionog predajnika i frekvence koje predajnik odašilje stupaju u multidimenzionalnu interferenciju koja menja konstelaciju vibracionih polja korisnika tako da ta promena otvara mogućnost aktiviranja čovekove skoljene sposobnosti samoisceljivanja. To znači da korisnik vibracionog predajnika (poput korisnika drugih metoda vibracione medicine) postaje ko-akter svoje transformacije, za razliku od manipulativnog modela oficijelne medicine u okviru kojega je tehnologija sve, a pacijent - ništa


Aktivna uloga korisnika inače, u sinergiji sa frekvencijama vibracionog predajnika, može se manifestovati na još jedan način. Naime, s obzirom da je svaka patnja (koju, inače, oficijelna medicina kodifikuje kao određeni nozološki entitet, odnosno bolest) izraz zastoja u razvoju, promena vibracione konstelacije korisnika pri komunikaciji sa vibracionim predajnikom može da dovede do prevazilaženja tog zastoja bez obzira da li je do njega došlo na nekom od početnih nivoa lične tranzicije, odnosno na nivou povećanja složenosti, ili na nekom od završnih nivoa, odnosno na nivou integracije (nivou gde je moguća dekonstrukcija to jest sagledavaje prethodnih vrednosti, aspiracija i odnosa sa stanovišta novog razvojnog stupnja). To, pak, znači da se podrška vibracionih predajnika ing. Mraza koju, u krajnjoj instanci, možemo nazvati razvojnom, može iskazivati u okvirma svih pet nivoa oficijelno definisane zdravstvene zaštite - od unapoređenja zdravlja do rehabilitacije, kaže  kaže profesor dr Vuk Stambolović.


 


Pa šta sve ovo znači za vas?


Dopustite nam da objasnimo:


 • Vibracija je način na koji sve što postoji deluje u svemiru u celini

 • Sve što postoji je individualizirani oblik univerzalne energije

 • Naš Univerzum se neprekidno širi i haotičan je. Naš solarni sistem je vrtlog koji prolazi kroz svemir. Ipak, sve to održava vrlo delikatnu ravnotežu.

 • Sve što postoji ima svrhu. Ta svrha je da pomognemo u održavanju našeg delikatnog balansa neprekidnim vibracijskim povratnim petljama i nastalom evolucijom.

 • Prenesene vibracione frekvencije određuju primljene vibracione frekvencije. To nije samo između nas i Univerzuma. To je između nas i jednih drugih. To je između našeg emocionalnog i fizičkog stanja.

 • Vaše lične vibracione frekvencije određuju kvalitet, ravnotežu i evolutivni put vašeg života.

 • Prenos frekvencijskih vibracija povezanih sa namerama, stavovima i radnjama povezanim sa ljubavlju ima moć prevladavanja frekvencijskih vibracija povezanih sa strahom.

 • Shvatite da se vaši stavovi, namere i postupci prevode u to kako vaša lična energija vibrira na podsvesnom nivou. I fizičko i emocionalno zdravlje potiču iz ovih frekvencija. Sada se mnogi lekari slažu da fizička i mentalna bolest nalaze svoje poreklo u emocionalnom stresu.

 • Jednostavno poboljšavajući svoj stav, namere i akcije da se uskladite sa pozitivnim emocijama iz gornjeg grafikona, vibriraćete frekvencijama koje stvaraju pozitivnu energiju za sebe i sve one oko vas. To nije psihologija „new age“ ..... to je nauka!


"Postoje dva načina za život: Možete živeti kao da ništa nije čudo; možete živeti kao da je sve čudo."

- Albert Ajnštajn


photo: Google

Povezane objave
 1. 5 načina da ubrzate metabolizam 5 načina da ubrzate metabolizam
 2. Blogeri i korona Blogeri i korona
 3. Ovih 12 poznatih muzeja nude virtuelne ture koje možete izvesti iz svoje fotelje Ovih 12 poznatih muzeja nude virtuelne ture koje možete izvesti iz svoje fotelje
 4. COVID-19 i novi način kako da budete srećni COVID-19 i novi način kako da budete srećni
Kolačići
Cover.rs prikuplja Vaše lične podatke kako bismo Vas redovno obaveštavali o prodavnici, događajima i ponudama. Pogledajte našu Politiku privatnosti kako biste saznali više o zaštiti podnetih podataka i upravljanju istim.
To Top